ရွှေသံလွင်ဘိုးဘွားရိပ်သာရဲ့ယနေ့ကိုဗစ်အဖြေကတော့ တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ

ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြိုနယ်ရွှေသံလွင်ဘိုးဘွားရိပ်သာရဲ့ယနေ့ကိုဗစ်အဖြေကတော့ တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာသတင်းပါ။

ရွှေသံလွင်ဘိုးဘွားရိပ်သာမှဘိုးဘွားများ ဝန်ထမ်းများနှင့်မိသားစုဝင်များ(116ဦး)အား15.10.20 နေ့က Swab ယူပြီးNHL ပို့စစ်ဆေးရာ

အဘိုး ၁၈ဦး၊အဘွား၄၄ဦး၊ဝန်ထမ်း ၁၁ဦး၊ဝန်ထမ်း မိသားစု ၁၃ဦး စုစုပေါင်း ၈၆ဦးPositiveထွက်ရှိပါသည်။

တိုင်းကိုဗစ်ကော်မတီ၊တိုင်းကျန်းမာနှင့်ချိတ်ဆက်၍ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

Thant Zin Myo

Unicode

ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြိုနယ်ရွှေသံလွင်ဘိုးဘွားရိပ်သာရဲ့ယနေ့ကိုဗစ်အဖြေကတော့ တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာသတင်းပါ။

ရွှေသံလွင်ဘိုးဘွားရိပ်သာမှဘိုးဘွားများ ဝန်ထမ်းများနှင့်မိသားစုဝင်များ(116ဦး)အား15.10.20 နေ့က Swab ယူပြီးNHL ပို့စစ်ဆေးရာ

အဘိုး ၁၈ဦး၊အဘွား၄၄ဦး၊ဝန်ထမ်း ၁၁ဦး၊ဝန်ထမ်း မိသားစု ၁၃ဦး စုစုပေါင်း ၈၆ဦးPositiveထွက်ရှိပါသည်။

တိုင်းကိုဗစ်ကော်မတီ၊တိုင်းကျန်းမာနှင့်ချိတ်ဆက်၍ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

Thant Zin Myo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top