ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှဒေါ်လာ(၂)သန်းတန်ဖိုးရှိ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများပြည်ပမှဝယ်ယူရန်စာချုပ်ချုပ်ဆို

ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသည် Covid-19 အခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနဦးဆောင်မှုဖြင့် ကုတင်(၁၀၀၀) နှင့် Test and Care ဧရာဝတီစင်တာကို ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း (၇၀၀)ကျော်ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Covid-19 ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် လိုအပ်သော ဆေးရုံသုံးကုတင် (၁၂၅၀)၊ ICU/HDU ကုတင် (၂၀၀)၊ ICU/HDU Monitor နှင့် Wireless Control System များ၊ ဆေးရုံအဆောက်အဦအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မည့် Tent များ၊ Liquid Oxygen Storage Tank (20 Tons) နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ PPE နှင့် N95 Mask များကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဒေါ်လာ(၂)သန်းဖိုး ဝယ်ယူတင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ ဝယ်ယူရန် AYA Bank နှင့် မက်စ်မြန်မာအုပ်စုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂)သန်းကို ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ထပ်မံလှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဝယ်ယူတင်သွင်းပေးမည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင်ဝယ်ယူထားသော အချို့ပစ္စည်းများမှာ တစ်ပတ်အတွင်း စတင်ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ပြီး ရက်သတ္တပတ် (၃)ပတ်ကြာတွင် မှာယူထားသော ပစ္စည်းများအားလုံး ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။Source:ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း

Unicode Version

ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသည်Covid-19 အခက်အခဲကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနဦးဆောင်မှုဖြင့်ကုတင်(၁၀၀၀) နှင့်Test and Care ဧရာဝတီစင်တာကိုဆရာဝန်၊သူနာပြု၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း(၇၀၀)ကျော်ဖြင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Covid-19 ကာကွယ်ကုသရေးအတွက်လိုအပ်သောဆေးရုံသုံးကုတင်(၁၂၅၀)၊ICU/HDU ကုတင်(၂၀၀)၊ICU/HDU Monitor နှင့်Wireless Control System များ၊ဆေးရုံအဆောက်အဦအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မည့်Tent များ၊Liquid Oxygen Storage Tank (20 Tons) နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊PPE နှင့်N95 Mask များကိုပြည်ပနိုင်ငံများမှဒေါ်လာ(၂)သန်းဖိုးဝယ်ယူတင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ဝယ်ယူရန်AYA Bank နှင့်မက်စ်မြန်မာအုပ်စုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂)သန်းကိုဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသို့ထပ်မံလှူဒါန်းခဲ့ပြီးဝယ်ယူတင်သွင်းပေးမည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ကြိုတင်ဝယ်ယူထားသောအချို့ပစ္စည်းများမှာတစ်ပတ်အတွင်းစတင်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီးရက်သတ္တပတ်(၃)ပတ်ကြာတွင်မှာယူထားသောပစ္စည်းများအားလုံးရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။Source:ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်

PREVIOUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top